Інформаційні системи і технології на підприємстві (6.030504 “Економіка підприємства”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813доцент Мельник Б. К.ЕКп-41с, ЕКп-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813ЕКп-41сдоцент Мельник Б. К.
ЕКп-42сдоцент Мельник Б. К.

Опис курсу

Мета: формування у студентів системи теоретичних і практичних знань з основ створення і функціонування комп’ютерних інформаційних систем і технологій в управлінні підприємством
Предмет: інформаційні системи і технології в управлінні підприємством
Основні завдання вивчення дисципліни: вивчення побудови і функціонування інформаційних технологій та інформаційних систем на підприємствах, нормативної бази, сучасних підходів до їхнього проектування і впровадження

Рекомендована література

  1. Гужава В.М. Інформаційні системи і технології на підприємстві.: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 с.
  2. Юринець В.Є., Крупка М.І., Сажинець С.Й., Смаль З.В. Основи інформаційних систем бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 258 с.
  3. Юринець В.Є., Юринець Р.В. Інформаційні системи управління персоналом, діловодства і документообігу: Навч. посібник – Львів: “Тріада Плюс”, 2008 – 628 с.
  4. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 239 с.
  5. Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. ¬ 614 с.
  6. Ситник В. Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 420 с.
  7. Павленко Л.А. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник. – Харків: ВД “Інжек”, 2003. – 260 с.
  8. Мельник Б. Логістичні інформаційні системи: Навч. посібник. – Львів: ЛНУ, 2017. – 150с.