Інформаційні системи і технології в економіці (051 “Економіка”, спеціалізація: “Бізнес-економіка”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814ЕКе-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКе-31с

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є надання фундаментальних знань з методів та технологій роботи в економічних інформаційних системах.

Завданням дисципліни є формування науково обґрунтованих поглядів на сучасні комп’ютерні технології аналізу даних, вироблення практичних навиків з використання сучасних інформаційних процедур в економіці та в бізнесі.

Предметом дисципліни є сучасні економічні інформаційні системи, їх тенденції розвитку, а також складові цих систем.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • основні поняття економічної інформатики, засоби формалізації економічної інформації;
  • типові технологічні операції та їх реалізацію в інформаційних системах;
  • основи побудови інформаційних систем для управління бізнесом, інформаційних систем в логістиці, платіжних систем;
  • основні положення інформаційної безпеки в глобальних мережах.
  • вміти:
  • реалізовувати економічні моделі, виконувати аналіз часових рядів програмними засобами;
  • будувати складні запити засобами мови SQL;
  • володіти методами захисту інформації в інформаційних системах;
  • діяти на основі етичних міркувань (мотивів) з дотриманням міжнародних стандартів і законів України у сфері інформаційно-аналітичної діяльності та моральних кодексів користувачів комп’ютерів.