Інформаційні і комунікаційні технології (072 “Фінанси, банківська справа та страхування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Прийма С. С.ЕКФ-11с, ЕКФ-12с, ЕКФ-13с, ЕКФ-14с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКФ-11сМельник Н. Б.
ЕКФ-12сдоцент Завада О. П.
ЕКФ-13сКогут М. П., доцент Завада О. П.
ЕКФ-14сдоцент Прийма С. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКФ-11сдоцент Прийма С. С.
ЕКФ-12с
ЕКФ-13сдоцент Завада О. П.
ЕКФ-14сдоцент Прийма С. С.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Інформаційні і комунікаційні технології» є формування сучасного рівня інформаційної, комп’ютерної культури та наукового (інформаційного) світогляду, вироблення навиків ефективного використання сучасних комп’ютерів, мережевого і телекомунікаційного обладнання, сучасних інформаційних технологій для розв’язання задач професійної діяльності.

Після завершення цього курсу студент буде:

Знати

 • апаратне і програмне забезпечення сучасних комп’ютерів та комп’ютерних систем, що застосовується в професійній діяльності;
 • критерії вибору найбільш ефективних програмних засобів для розв’язування проблеми;
 • основні технології створення, редагування, оформлення, збереження, передачі і пошуку інформаційних об’єктів різного типу (текстових, графічних, табличних, тощо) за допомогою сучасних програмних засобів;
 • методику підготовки ділової кореспонденції програмними засобами;
 • способи подання інформації для оперативного аналізу, вивчення тенденцій та прогнозу;
 • технологію спілкування та отримання інформації засобами Інтернет та комунікаційних систем.

Вміти

 • працювати з сучасними комп’ютерами в найпоширеніших операційних середовищах;
 • володіти сучасними засобами підготовки наукових публікацій і презентацій;
 • володіти сучасними методами і засобами аналізу і систематизації даних;
 • створювати, редагувати, оформляти, зберігати, передавати інформаційні об’єкти різного типу за допомогою сучасних інформаційних технологій;
 • використовувати сервіси і інформаційні ресурси мережі Інтернет у професійній діяльності.

 

Рекомендована література

 1. Швачич Г.Г., Толстой В.В., Петречук Л.М., Іващенко Ю.С., Гуляєва О.А., Соболенко О.В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: Навчальний посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2017. –230 с.
 2. Прийма С. Microsoft Excel. Курс лекцій для студентів 1-го курсу економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2015. – 72 с.
 3. Завада О., Прийма С. Глобальна мережа Інтернет. Тексти лекцій – Львів, Видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2017. ‑ 64 с.
 4. Завада О. Інтернет-технології: Текст лекцій. – Львів, Видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2019. ‑ 38 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус