Інформаційні і комунікаційні технології (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Міщук Н. В.ЕКН-11с, ЕКН-12с,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКН-11сдоцент Міщук Н. В., Мельник Н. Б.
ЕКН-12сНестерович Н. В., Вишневська С. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКН-11сМельник Н. Б.
ЕКН-12сНестерович Н. В.

Рекомендована література

Базова

1. Швачич Г.Г., Толстой В.В., Петречук Л.М., Іващенко Ю.С., Гуляєва О.А., Соболенко О.В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: Навчальний посібник. Дніпро: НМетАУ, 2017. 230 с.
2. Прийма С. Microsoft Excel. Курс лекцій для студентів 1-го курсу економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Львів, 2015. 72 с.
3. Завада О., Прийма С. Глобальна мережа Інтернет. Тексти лекцій – Львів, Видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 64 с.
4. Завада О. Інтернет-технології: Текст лекцій. Львів, Видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 38 с.
5. Павлиш В., Гліненко Л., Шаховська Н. Основи інформаційних технологій і систем. Видавництво Львівська політехніка. 2018. 620 с.

Допоміжна

1. Буйницька О. Інформаційні технології та технічні засоби навчання, 2017. 240 с.
2. Інформатика та комп’ютерна техніка : навчальний посібник / У.Б. Ярка, Т.М. Білущак; Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015
3. Рад Б.Я. Інформаційні технології. Електронний підручник, 2015. Режим доступу: https://stud.com.ua/59715/informatika/informatsiyni_tehnologiyi
4. Заміховська О.Л. Інформаційні системи та технології в економіці : навч. посібник; Міністерство освіти і науки України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. 371 с.
5. Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б., Дудук В.І. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. Навч. посіб. К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. 296 с.

Інформаційні ресурси

1. Історія розвитку інформаційних технологій в Україні – Режим доступу: http://www.icfcst.kiev.ua/MUSEUM/museum-map_u.html
2. Щотижневик «Мій комп’ютер» – Режим доступу: http://www.mycomp.com.ua/ –
3. Антивіруси і антивірусні програми для ПК – Режим доступу: http://best-free-soft.at.ua/
4. Журнал “Інформаційні технології. Аналітичні матеріали” – Режим доступу: http://it.ridne.net.
5. Інтернет-журнал ITEL (Information&Technology in Education&Learning) – Режим доступу: https://www.j-itel.org/
6. Бібліотеки в Україні. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3
7. Статті на тему „Комп’ютерна техніка і комп’ютерні технології».- Режим доступу: http://www.itware.com.ua
8. Сайт Світового банку – Режим доступу: http:// web.worldbank.org
9. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
10. Бібліотеки та науково-інформаційні центри України.- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html
11. Львівська національна наукова бібліотека України м. В. Стефаника – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua

Силабус:

Завантажити силабус