Інновації та підприємництво

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416професор Юринець З. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Інновації та підприємництво» є формування теоретичних знань, розвиток здібностей і практичних навиків розроблення та реалізації управлінських рішень щодо інноваційного розвитку підприємництва.

Предмет: закономірності, принципи та чинники інноваційного розвитку підприємництва.

Основні цілі курсу полягають у: визначенні суті інноваційного підприємництва, необхідності його для економіки України; ознайомленні фахівців із проблемами інноваційного розвитку, методами організації та управління виробництвом інновацій в сучасних ринкових умовах; визначенні етапів і принципів управління інноваційним розвитком,  інноваційним потенціалом; дослідженні методології управління інноваційним розвитком та інноваційним потенціалом; дослідженні технологій розроблення і реалізації управлінських рішень у сфері інноваційного підприємництва

Рекомендована література

  1. Про інноваційну діяльність / Закон України № 40-ГУ від 4 липня 2002 р. – доступно з http://www.rada.com.ua.
  2. Юринець З., Гнилянська Л. Інвестиційний та інноваційний менеджмент. Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 320 с.
  3. Юринець З. В. Формування інноваційних стратегій: теорія, методологія, практика: монографія. Львів: СПОЛОМ, 2016. 412 с.
  4. Юринець З.В., Гнилянська Л.Й., Юринець Р.В.
    Управління інноваційним розвитком: навчальний посібник. Львів: СПОЛОМ, 2021. 132 с.
  5. Рогоза М. Є., Вергал К. Ю. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми : монографія. Пол­тава: РВВ ПУЕТ, 2011. 136 с
  6. Ілляшенко С. М., Біловодська О. А. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств : монографія. Суми : Університетська книга, 2010. 281 c.

Силабус:

Завантажити силабус