Інституційна економіка (ЕКЕ)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Ватаманюк О. З.ЕКЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКЕ-41спрофесор Ватаманюк О. З.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Інституційна економіка” є засвоєння знань з

інституційного (неоінституційного) напрямку економічної теорії, формування уявлень про

роль та місце інститутів як невід’ємної частини загального механізму організації і

функціонування сучасної економічної системи.

Основними завданнями навчальної дисципліни “Інституційна економіка” є:

– вивчення аналітичного інструментарію та методології інституційного аналізу економіки,

інституційних чинників і обмежень розвитку економіки;

– здобуття вмінь аналізувати зовнішнє та внутрішнє інституційне середовище для досягнення

економічних цілей.

Рекомендована література

1. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория.

Учебник / Под общей редакцией А.А.Аузана. – М.: Инфра-М, 2006. – 416 с.

2. Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Институциональная экономика. Курс лекций. –

НФПК: Москва, 2002. – 237 с.

3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики

Пер. с англ. – М.: Фонд экономической книги “Начала”, 1997. – 180 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму