Історія економічних вчень

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
690доцент Кудин С. І.ЕКе-31с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКе-31сдоцент Кудин С. І.

Опис курсу

Мета: Сформувати у студентів системне бачення еволюції економічних знань від давнини до сьогодні, розуміння ними основних етапів, шкіл і напрямів розвитку економічної думки.

Завдання: на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства, системного аналізу забезпечити: поглиблення знань з економічної теорії, формування у студентів уявлень про закономірності і тенденції розвитку економічної думки, аналіз наукового внеску окремих шкіл і напрямів в економічну теорію, формування у студентів економічного мислення.

Рекомендована література

  1. Злупко С.М. Історія економічної теорії підручник. – К.: Знання, 2005 .– 719 с.
  2. Історія економічних учень: Підручник. Базилевич В.Д., Гайдай Т.В., Гражевська Н.І. та ін. / За ред. Проф.. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 1300 с.
  3. Історія економічних учень: Підручник / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко та ін. – К.: КНЕУ, 2002. – 284 с.
  4. Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт. кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2006, – с. 564-641.
  5. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі / Пер. з англ. І.Дзюб. – К.:Основи, 2001.-670 с.
  6. Українська економічна думка: Хрестоматія/ Упоряд. С.М. Злупко. – К.: Знання, 1998. – 448 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму