Логістичні інформаційні системи (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізація “Консолідована інформація”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Мельник Б. К.ЕКІМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКІМ-51сМельник Н. Б.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни “Логістичні інформаційні системи” є формування у студентів системи теоретичних і практичних знань з основ створення і функціонування інформаційних систем, які забезпечують логістичні процеси.

Результат вивчення:

знати і розуміти:

 • основні поняття логістики;
 • структуру логістичних систем;
 • функції і види інформаційних логістичних систем;
 • структуру логістичної інформаційної системи;
 • принципи організації інформаційної бази в логістичній інформаційній системі;
 • сучасні технології, які застосовуються у логістичних інформаційних системах;

вміти:

 • застосовувати сучасні методики для дослідження логістичних процесів;
 • застосовувати технології роботи з сучасними логістичними інформаційними системами.

Рекомендована література

 1. Мельник Б. Логістичні інформаційні системи / Б. Мельник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 152 с.
 2. Юринець В.Є. Основи логістики: Навч. посібник – Львів, 2012. – 212 с.
 3. Юринець В.Є., Юринець Р.В. Інформаційні системи управління персоналом, діловодства і документообігу: Навч. посібник – Львів: “Тріада Плюс”, 2008 – 628 с.
 4. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: навч. посіб. / В. М. Гужва. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус