Макроекономіка (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248ArrayЕКН-11с, ЕКН-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ЕКН-11с
ЕКН-12с

Опис курсу

Базовий курс з макроекономічної теорії

Рекомендована література

1.Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина, П. Островерха. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка – К.: Знання, 2009. – 723 с.

2.Панчишин С. Макроекономіка / С. Панчишин. – К.: Либідь, 2005. – 616 с.

Матеріали

Тема 1 Макроекономіка як наука

Тема 2. Макроекономічні показники

Тема 3 Виробництво і розподіл національного доходу

Тема 4 Споживання та інвестиції

Тема 5 Економічне зростання

Тема 6 Аналіз сукупних видатків

Тема 7  Сукупний попит і сукупна пропозиція

Тема 8 Економічні коливання Безробіття

Тема 9 Інфляція. Методи боротьби з інфляцією.

Тема 10 Фіскальна політика. Державний борг.

Тема 11 Монетарна політика.

Тема 12 Зовнішньоекономічна політика.