Маркетинг

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432ЕКМ-21с, ЕКМ-22с, ЕКМ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ЕКМ-21с
ЕКМ-22с
ЕКМ-23с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Метою вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» є формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних та практичних аспектів організації маркетингової діяльності підприємства, а також розв’язання маркетингових завдань та виконання відповідних функцій.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • сутність маркетингу, його основні положення та напрями використання маркетингової діяльності;
  • місце маркетингу в структурі управління та функціонування підприємства;
  • комплекс маркетингових стратегій та поведінку конкурентів на внутрішньому та міжнародному ринках;
  • процес прийняття рішень споживачем та мотиваційні чинники, що на нього впливають;
  • вміти:
  • аналізувати маркетингове середовище підприємства та визначати основні параметри ринку якої-небудь продукції;
  • здійснювати сегментацію ринків і розробляти заходи щодо позиціювання товарів;
  • розробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємодії елементів комплексу маркетингу.