Маркетинг послуг (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Кузик О. В.ЕКН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКН-41сдоцент Кузик О. В.

Опис курсу

Кожен з нас щоденно користується різними послугами. Багато компаній і організацій також купують значну кількість послуг, зазвичай замовляючи їх у значно більшій кількості, ніж окремі особи чи домогосподарства. Перегляд телепрограм, використання електроенергії для побутових потреб, розмова по телефону, поїздка у автобусі, відвідування стоматолога, пересилання листів, стрижка у перукаря, заправка автомобіля, обід у ресторані, хімчистка одягу – все це приклади споживання послуг на індивідуальному рівні.

На жаль, варто зауважити, що клієнти далеко не завжди задоволені якістю та вартістю послуг, які вони отримують. Люди жаліються на несвоєчасне постачання, грубий чи некомпетентний персонал, незручний час роботи сервісних організацій, низька якість обслуговування, надмірно складні процедури надання послуг і багато інших недоліків. Вони незадоволені тим, як складно інколи знайти у крамниці продавця, котрий здатний надати кваліфіковану консультацію; засмучуються через помилки в банківських документах; незадоволені надмірно високими цінами та необхідністю стояти у довгих чергах майже в кожному підприємстві сфери послуг.

Компанії, які надають послуги, також стикаються зі значними труднощами. В останні роки багато із них скаржаться на зниження дохідності їхнього бізнесу, необхідність задоволення постійного зростання потреб клієнтів і пошуку кваліфікованого та мотивованого персоналу. Деякі фірми вважають, що найкращий спосіб досягнути фінансового благополуччя полягає у зниженні витрат і відмові від надмірної розкоші при обслуговуванні клієнтів. Водночас, практично у кожній галузі сфери послуг існують компанії, котрі знають як задовольнити вимоги клієнта, і при цьому добиваються ефективності та прибутковості власного бізнесу, з ввічливим та компетентним персоналом.

Сьогодні в усьому світі сфера послуг перебуває на стадії змін практично революційного характеру, при яких традиційні бізнес-моделі стають щораз менше придатними. Ми є свідками того, що під впливом нових тенденцій у сфері послуг наш стиль життя і роботи різко змінюється. Постійно створюються нові способи задоволення наших потреб у цій сфері, включаючи такі потреби, про наявність яких недавно ми не підозрювали.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг послуг» є вивчення сучасних економічних категорій маркетингу послуг, засвоєння практичних аспектів планування та надання конкурентоспроможних послуг, аналіз сфери застосування маркетингу послуг.

Метою вивчення дисципліни є поглиблення знань студентів щодо особливостей маркетингу послуг як специфічного продукту та умов, механізмів і інструментів використання його в діяльності організацій (підприємств), засвоєння знань щодо розробки маркетингових стратегій та складових маркетингу-мікс (цінова, товарна, асортиментна, комунікативна, розподільча політики) для підприємства сфери послуг.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетинг послуг» є визначення економічного змісту та сутності послуги, як специфічного товару; розуміння суті маркетингу у сфері послуг, його особливостей; вивчення ринку послуг, його структуризації на світовому і державному рівнях, регулювання і нормативного забезпечення; засвоєння навичок розробки складових маркетингу-мікс для підприємств сфери послуг; ознайомлення з практичними навичками розробки маркетингової стратегії підприємства; практичний аналіз якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються.

У підсумку вивчення дисципліни студент повинен мати необхідні знання з теорії і практики маркетингу у сфері послуг.

Студент повинен знати:

 • зміст та особливості маркетингу сфери послуг;
 • сегментацію ринку послуг;
 • моделі маркетингу у сфері послуг;
 • маркетингові стратегії на ринку послуг;
 • політику ціноутворення у сфері послуг;
 • етапи створення послуг-новинок та розробку іноваційної політики у сфері послуг;
 • підходи до планування маркетингу у сфері послуг;

Студент повинен розуміти:

 • особливості впровадження комплексу маркетингу у сфері послуг;
 • особливості товарної політики на ринку послуг;
 • особливості маркетингової комунікаційної політики у сфері послуг;
 • особливості контролю та аудиту маркетингу у сфері послуг;
 • тенденції розвитку маркетингу у сфері послуг;

Студент повинен вміти:

– розробляти маркетингові стратегії підприємств на ринку послуг;

 • досліджувати та аналізувати маркетингову стратегію підприємств на ринку послуг;
 • розробляти товарну політику щодо послуг;
 • вирішувати питання ціноутворення;
 • досліджувати особливості впровадження елементів комплексу маркетингу на підприємствах сфери послуг;
 • розробляти товарну політику підприємств сфери послуг;
 • розробляти маркетингову комунікаційну політику підприємств сфери послуг;
 • проводити сегментування ринку послуг;
 • розробляти стратегічні плани, тактичні та оперативні плани підприємств у сфері послуг.

Рекомендована література

 1. Кузик О. Маркетинг послуг: технології та стратегії: навч. посібн. / Олег Кузик. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 338 с.
 2. Беквит Г. Продавая незримое. Руководство по современному маркетингу услуг / Гарри Беквит, пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 220 с.
 3. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия, 4-е изд. / пер. с англ. – М.: «Вильямс», 2005. – 1008 с.

Матеріали

Робоча_Програма-МП_Кузик

Методичка_Практичні_Заняття-МП_Кузик

Методичка_Самостійна_Підготовка-МП_Кузик

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус