Маркетинг у банку

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Яворська Т. В.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКБМ-51спрофесор Яворська Т. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

засвоєння основних напрямів формування та реалізації маркетингової діяльності банківської установи, основних компонентів механізму управління маркетинговими ризиками банку.

 

Результати навчання:

  • знати:

теоретичні та організаційні засади банківського маркетингу та його особливості, принципи банківського ціноутворення та виробництва, складові банківського іміджу та ділової репутації, напрями використання маркетингових комунікаційних інструментів у банківській діяльності.

  • вміти:

сегментувати банківський ринок, розробляти план маркетингових досліджень, досліджувати асортимент ринку банківських продуктів, визначати ефективність банківської реклами та інших маркетингових комунікаційних інструментів.