Маркетинг знань

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1професор Яворська Т. В.

Опис курсу

Мета: засвоєння аспірантами основних напрямів формування та реалізації маркетингу знань. Завдання дисципліни полягає у вивченні:

  • комплексу питань, які розкривають зміст і особливості маркетингу знань, роз’яснюють необхідність впровадження організаційних основ маркетингу в навчальні заклади;
  • маркетингових аспектів дослідження університетів-конкурентів та їх студентів;
  • особливостей ціноутворення освітніх послуг, стратегії продажу знань;
  • сучасних маркетингових комунікацій: реклами, інструментів стимулювання збуту, особистого продажу та PR-діяльності;
  • складових корпоративного іміджу вишу, його брендової стратегії на сучасному етапі.

В результаті вивчення даного курсу аспірант повинен

знати: теоретичні та організаційні засади маркетингу знань та його особливості, принципи ціноутворення, складові іміджу та ділової репутації університету, напрями використання маркетингових комунікаційних інстументів серед освітніх закладів.

вміти: сегментувати ринок знань, ринок освітніх послуг, розробляти план маркетингових досліджень, досліджувати асортимент ринку знань, визначати ефективність реклами та інших маркетингових комунікаційних інструментів, що використовуються вишами.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус