Маркетингова політика розподілу (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Кушнір Т. М.ЕКН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКН-41сдоцент Кушнір Т. М.

Опис курсу

 Мета вивчення дисципліни «Маркетингова політика розподілу» є вивчення студентами можливих каналів розподілу товарів (послуг): їх функцій, структури, тенденцій розвитку, рішень щодо управління, а також відпрацювання практичних навичок вирішення маркетингових завдань щодо розподілу продукції.

Завдання

 • розглянути різновиди каналів розподілу продукції;
 • визначити особливості каналів розподілу споживчих товарів, товарів промислового призначення та послуг;
 • навчити вибирати найбільш оптимальну структуру каналу розподілу;
 • розглянути особливості відбору учасників каналу розподілу;
 • визначити особливості маркетингової логістики;
 • розглянути сучасні тенденції у розвитку каналів розподілу;
 • залучити отримані студентами теоретичні знання для їх використання на практичних заняттях.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • мету та основні завдання маркетингової політики розподілу;
 • різновиди внутрішніх структур каналів розподілу;
 • види маркетингових посередників та вимоги до їх відбору;
 • критерії та методику вибору каналів розподілу;
 • особливості маркетингової логістики;
 • сучасні тенденції у розвитку каналів розподілу

вміти:

 • враховуючи стан економічного розвитку і специфіку діяльності суб’єкта господарювання, обґрунтовано оцінювати і вибирати найефективніші канали розподілу;
 • застосовувати маркетингові інструменти при формуванні системи товароруху і механізмів використання каналів розподілу;
 • визначати оптимальний рівень витрат у процесі товарного руху;
 • ефективно управляти та обґрунтовано застосовувати необхідні напрямки удосконалення системи товароруху;
 • виявляти та аналізувати фактори, що впливають на вибір каналу розподілу;
 • на основі визначених критеріїв здійснювати оптимальний вибір структури і форми каналу розподілу;
 • визначати стратегії маркетингових каналів при формуванні маркетингової політики розподілу.
 • підібрати оптимальний вид транспорту для збуту продукції;
 • визначити необхідний розмір запасів товарів на складах виробника, необхідну кількість та види складів;
 • застосовувати контролінг маркетингової політики розподілу та визначати ефективність обраних каналів розподілу

Рекомендована література

 1. Балабанова Л.В. Логістика. – Донецьк: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М.І. Туган-Барановського, 2012. – 458 с.
 2. Бєлявцев М.І., Леонова Г.Д., Зайцева А.М. Маркетингова політика розподілу. – Донецьк: Норд-Прес, 2010. – 279 с.
 3. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу. Навчальний посібник. – К.:Знання, 2011. – 495 с.
 4. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / Є.В.Крикавский, Н.С.Косар, А.Чубала. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 232с.
 5. Семак Б.Б., Сухорська У.В. Маркетингова політика розподілу. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – 175 с.
 6. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 174 с.

Матеріали

Збірник тестів МПР

Маркетингова політика розподілу методичні вказівки

Методичка для СР

Робоча програма маркетингова політика розподілу

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус