Медiапланування

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116Бортнік Н. В.ЕКНМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКНМ-61сБортнік Н. В.

Опис курсу

Мета:  опанування студентами теоретичних основ та формування практичних навичок з медіапланування.

Завдання: надання студентам знань щодо місця і ролі  медіапланування у структурі рекламної діяльності підприємства, особливостей процесу медіапланування; формування навичок дослідницької роботи з медійною  інформацією для підготовки медіаплану.

Місце дисципліни у структурі курсу: студент вивчає на другому році навчання в магістратурі.

Рекомендована література

  1. Бузин В.Н., Бузина Т.С. Медиапланирование. Теория и практика: Учеб. Пособие / В.Н. Бузин, Т.С. Бузина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 495 с. Jack Z. Sissors, Roger B. Baron.  Advertising Media Planning / Sissors Jack Z., Baron Roger B. –McGraw-Hill, 2010. – 480 р.
  2. Katz H. The media handbook / Helen Katz. – 2003. – 185 p.
  3. Ronald D., Geskey Sr. Media planning and buying in the 21-st century / D. Ronald, Sr. Geskey. – 2020: Marketing communications LLC. 2015. – 660 p.