Менеджмент (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит
45Іспит
4Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332ArrayЕКМ-21с, ЕКі-21с
448ArrayЕКМ-21с, ЕКі-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ЕКМ-21с
ЕКі-21с
432ЕКМ-21с
ЕКі-21с

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Результати навчання:

знати :

 • систему управління підприємством, взаємозв’язки і взаємозалежності між її елементами;
 • основні методи і прийоми аналізу для вивчення кожної ситуації або проблеми управління;
 • послідовність процесу управління діяльності підприємства;
 • Особливості реалізації функцій управління.

вміти :

 • студентів з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки в організаціях, аналізувати й узагальнювати матеріал у певній системі, порівнювати факти на основі здобутих з різних джерел знань;
 • робити посильний внесок в гармонізацію людських відносин;
 • налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління;
 • розробляти технології з прийняття та реалізації управлінських рішень;
 • структурувати завдання відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців, визначити черговість робіт, розраховувати термін їх виконання;
 • з урахуванням ділових та особистісних рис добирати виконавців, розподіляти завдання;

здійснювати делегування; визначати та оцінювати ефективність менеджменту.

Рекомендована література

 1. Яцура В. В. Менеджмент. Навчальний посібник / В. В. Яцура, О. П. Жук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2008. – 444 с.
 2. Виноградський М. Д. Менеджмент в органiзацiї / Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. – К.: Кондор, 2004.
 3. Гірняк О. М. Менеджмент. Теоретичні основи і практикум: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. – К. : Магнолія плюс, Львів : Новий світ – 2000, 2003. – 336 c.
 4. Ґріфін Р. Основи менеджменту. Підручник / Р. Ґріфін., В. Яцура; Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 642 с.
 5. Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підручник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2003. – 608 с.