Методи рейтингового оцінювання

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Панчишин Т. В.ЕКт-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКт-21сдоцент Панчишин Т. В.

Рекомендована література

  1. Статистика: Підручник/ С.С.Герасименко, А.В.Головач, А.М.Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С.С. Герасименка.- 2-ге від., переоб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000
  2. Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS Доступно з : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0171500-02
  3. Карминский А. М. Рейтинги в экономике: методология и практика / А.М.Карминский, А. А. Пересецкий, А. Е. Петров . М.: Финансы и статистика, 2005. – 236 с.
  4. Рейтингове управління економічними системами / [Богатов О. І., Лисенко Ю. Г., Петренко В. Л., Скобелєв В. Г.] –Донецьк : Юго-Восток, 1999. –109 с.
  5. Набок Р. Концептуальна схема рейтингування в Україні / Р. Набок, О. Набок // Вісник НБУ. – 2006. –No 8. –С.20–22.
  6. Гумен І. Складові банківських рейтингів: науково-практичний аспект / І.Гумен // Вісник НБУ. – 2000. –No1. –С.57–59
  7. Батковський В.А. Рейтингова оцінка діяльності банків / В.А.Батковський // Фінанси України. –2004. –No5. –С.145–151.

 

Інформаційні ресурси

  1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/
  2. Головне управління статистики у Львівській області. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://lv.ukrstat.gov.ua/