Методи репрезентативних обстежень в економіці з використанням прикладних програм (ЕктМ)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Гринькевич О. С.ЕКТМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКТМ-51сКвак С. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Мета дисципліни формування компетенцій у галузі
методології та організації збору репрезентативних даних, що забезпечує якісні оцінки
соціально-економічних явищ і процесів.
Предмет вивчення – методологія збору та обробки
репрезентативних даних про соціально-економічні явища та процеси.

Рекомендована література

1. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. –
127 с.
2. Метаописи держстатспостережень на 2016 рік. Офіційний сайт Державної служби
статистики [Електронний ресурс] Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Survey Methodology : An Enterprise Survey. International Finance Corporation
[Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.enterprisesurveys.org/about-us.
4. A Practical guaide to sampling : NAO (National Audit Office. Statistical and Technical
Team [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://www.gov.uk/service-manual/usercentred-design/user-research/sampling-methodologies.html
5. Статистика: навчальний посібник / [С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С.
Гринькевич, О.З. Сорочак] – Львів: Новий світ-2000, 2009. – 430 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму