Мікроекономіка (072 “Фінанси, банківська справа та страхування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Моряк Т. П.ЕКФ-21с, ЕКФ-22с, ЕКФ-23с, ЕКФ-24с, ЕКФ-25с, ЕКФ-26с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ЕКФ-22сдоцент Моряк Т. П.
ЕКФ-23сдоцент Ільків Н. В.
ЕКФ-24сдоцент Ільків Н. В.
ЕКФ-21сдоцент Моряк Т. П.

Рекомендована література

  1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: У 2 кн. / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. Кн. 2: Мікроекономіка – К. : Знання, 2006, 2010, 2014. – 437с.
  2. Островерх П. Мікроекономіка. Тести і задачі. Навчальний посібник – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 400 с.
  3. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича.– К.: Знання, 2007.– 677с.
  4. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка. Навчальний посібник /За ред. З.Г.Ватаманюка та О.З.Ватаманюка.– Львів: „Інтелект –Захід”, 2008.– 540с.
  5. Економічна теорія: практикум (тести і задачі). Навчальний посібник /За ред. О.З.Ватаманюка.– Львів: „Інтелект-Захід”, 2010.– 374с.
  6. Ястремський О., Гриценко О. Основи мікроекономіки. – Київ: Знання, 2007
  7. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов.– 2-ге изд., изм.– М.: Норма, 2004.– 576с.
  8. Селищев А.С. Микроэкономика.– СПб.: Питер, 2002.– 448с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус