Мiжнародний маркетинг

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Бортнік Н. В.ЕКе-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
313ЕКе-11сБортнік Н. В.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з теоретичними основами і практичними методами міжнародного маркетингу.

Завдання: надання студентам знань щодо місця та функцій міжнародного маркетингу в системі міжнародних економічних відносин. Велике значення надається оволодінню магістрантами практичних навичок по застосуванню елементів міжнародного маркетингу на практиці.

Місце дисципліни у структурі курсу: студент вивчає на другому році навчання в магістратурі.

Рекомендована література

  1. Мазаракі А. А., Чаюн Т. І., Мельник Т. М. Міжнародний маркетинг: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Київський держ. торговельно- економічний ун-т. – К., 2000. – 306с.
  2. Международный маркетинг: Учеб. пособие / Е.М. Азарян, А.А. Шубин, Н.Л. Жукова и др. – К.: НМЦВО МОиН Украины, Студцентр, 2005. – 344 с.
  3. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології / Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 400с.
  4. Черномаз П. А. Международный маркетинг: теория, методология, практика: Учеб. пособие для студ. спец. “Маркетинг” и “Международный маркетинг”/ Харьковский ун-т управления / А.П. Голиков (ред.). – Х., 2000. – 144с.