Мотиваційний менеджмент (073 Менеджмент)

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Замроз М. В.ЕКМ-31с, ЕКі-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКМ-31с
ЕКі-31с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Сприяє формуванню комплексу теоретичних знань і практичних навичок з мотиваційного менеджменту в сучасних організаціях. Передбачає дослідження особливостей мотивації та стимулювання різних категорій працівників та колективу на різних стадіях його формування і розвитку. Направлена на вивчення особливостей мотивації та стимулювання управлінського персоналу в іноземних компаніях та імплементація цього досвіду на вітчизняних підприємствах.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • сутність та основні види мотивації персоналом у сучасній системі менеджменту;
  • знати сучасні моделі матеріального та нематеріального стимулювання працівників;
  • принципи, вимоги та особливості мотивації управлінського персоналу.
  • вміти:
  • розробляти і застосовувати різні системи оплати праці та організовувати преміювання, доплати працівників;
  • створювати мотивуюче середовища на підприємстві;
  • створювати систему матеріального і нематеріального стимулювання різних категорій працівників, управлінського персоналу та колективу підприємства.