Навчальна практика з Інформаційних і комунікаційних технологій

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
2доцент Панчишин Т. В.ЕКт-11с

Опис курсу

Основною метою навчальної практики з інформатики є закріплення
теоретичних знань про склад і призначення пристроїв технічного забезпечення
сучасних ПК; вивчення можливостей збереження, захисту й обробки
економічної інформації засобами сучасної комп’ютерної техніки; набуття
навиків ефективного використання системного та прикладного програмного
забезпечення ПК, комп’ютерних мереж, сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій у професійній діяльності; формування у майбутніх фахівців
сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, сформувати у
студентів компетенції у галузі побудови баз даних в Access та вивчення
принципів побудови, актуалізації та використання статистичної бази ІАС,
підвищити рівень вмінь та навиків у пошуку та використанні різних джерел
статистичної інформації про соціально-економічні явища та процеси в Україні та
її регіонах, їх аналізуванні та візуалізації з допомогою інтерактивних звітів.

Рекомендована література

  1. Методичні рекомендації для проходження навчальної практики з інформатики студентами економічного факультету / О.П. Завада, С.С.Прийма, О.Р. Голубник, Н.В. Міщук, М.П. Когут. – Львів, економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 40 с. [Електронний ресурс] \\ Доступно з: http://ism-lnu.podia.com.ua/wp-content/vidannia/metod/labor/e_comertc.pdf
  2. Безкоштовні короткі посібники користувача для нових версій інших улюблених
    програм Office. [Електронний ресурс] \\ Доступно з: http://aka.ms/office-2016-guides
  3. Он-лайн курс “Аналіз та візуалізація даних за допомогою Excel” на платформі EdX
    [Електронний ресурс] \\ Доступно з: https://www.edx.org/course/analyzing-and-visualizing-datawith-excel-2
  4. Можливості Excel та Power BI [Електронний ресурс] \\ Доступно з:
    https://www.youtube.com/watch?v=vbM9400OawY&feature=youtu.be

Матеріали

Усі методичні матеріали доступні доступні на платформі Moodle за посиланням http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2145  (необхідна авторизація користувача)

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму