Онлайн-комунікації у маркетингу

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Опис курсу

Дисципліна «Онлайн-комунікації у маркетингу» є важливою вибірковою дисципліною з спеціальності «Маркетинг» для освітньої програми «Маркетинг», яка викладається в 3-му семестрі магістратури в обсязі 3,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс орієнтовано на формування у студентів-магістрів системного розуміння понять онлайн-комунікацій у маркетингу, діджиталізації економічної діяльності, особливостей роботи з цифровою інформацією, цільовою аудиторією, стимулювання збуту, створення позитивного іміджу, налагоджування зв’язків з громадськістю.

Метою вивчення дисципліни «Онлайн-комунікації у маркетингу» є розуміння основних засад та принципів, а також формування знань та вмінь у сфері теорії та практики онлайн-комунікацій; отримання навичок самостійної роботи у сфері онлайн-комунікацій, оволодіння необхідними навиками роботи з цільовою аудиторією у діджитал-маркетингу та ознайомлення з особливостями просування в Інтернеті.

Рекомендована література