Операційний менеджмент (6.030504 “Економіка підприємства”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813доцент Червона О. Ю.ЕКп-41с, ЕКп-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813ЕКп-41сдоцент Червона О. Ю.
ЕКп-42сдоцент Червона О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Операційний менеджмент» є здобуття комплексу знань щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів планування, створення та управління основною діяльністю підприємства та опанування вміння розробки операційної стратегії.

Завданнями вивчення дисципліни є формування у  студентів: знань щодо принципів, методів раціональної організації, планування і контролю за  функціонуванням операційних систем різних видів; навиків розробки операційної стратегії підприємства; знань щодо особливостей управління матеріально-технічним постачанням та збутом продукції в сучасних умовах;  уміння обґрунтовувати рішення по створенню операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування; навиків  управління  якістю  та  продуктивністю  операційної діяльності організації.