Оптимізаційні методи і моделі (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Дацко М. В.ЕКН-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ЕКН-21сдоцент Дацко М. В.

Опис курсу

Основною метою викладання дисципліни “Оптимізаційні методи та моделі” є формування у студентів економічних спеціальностей теоретичних знань та компетенцій стосовно принципів і методики побудови економіко-математичних моделей економічних об’єктів і процесів, побудови та аналізу оптимізаційних моделей, методів оптимізації, їх адекватного застосування в теоретичних та прикладних дослідженнях.

Рекомендована література

  1. Вовк В.М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах : монографія. / В.М. Вовк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 584с.
  2. Вовк В.М. Оптимізаційні методи і моделі: навчальний посібник. /В.М.Вовк, Л.М.Зомчак . – Львів: ТЗОВ НВФ «Українські технології» 2014. –358с.
  3. Дацко М.В. Дослідження операцій. / М.В. Дацко, М.М. Карбовник. – Львів ПАІС, 2009. – 288 с.
  4. Дослідження операцій в економіці: Підручник / За ред. І.К. Федоренко, О.І. Черняка. – К.: Знання, 2007. – 558 с.
  5. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій: підручник. / Ю.П. Зайченко. — 4-те вид., перероб. і допов. — К., 2000. — 688 с.
  6. Катренко А.В. Дослідження операцій в економіці: підручник. / А.В. Картенко. – Львів, 2007. – 480 с.