Оптимізація сайтів (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Белз О. Г.ЕКі-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКі-31сдоцент Белз О. Г.

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з основами пошукової оптимізації (SEO-оптимізації), тобто з методами створення сайту і його контенту максимально релевантним як для пошукових систем, так і для користувачів. Дисципліна дає ґрунтовні теоретичні знання i практичні навики методики коригування HTML-коду, вдосконалення структури сайту, наповнення сайту контентом, контролю зовнішніх чинників відповідно до вимог алгоритму пошукових систем з метою покращення позицій сайту в результатах пошуку цих систем за певними запитами користувачів.

Завдання: оволодіння студентами технологією удосконалення сайтів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: переваги та недоліки SEO-оптимізації; поняття фільтрів пошукових систем; методи білої, сірої та чорної SEO-оптимізації; чинники покращення юзабіліті сайтів;

вміти: проводити аналіз конкурентів; будувати семантичне ядро сайту та розробляти контент-план; будувати прототипи сайту; оптимізувати тег title, метатеги, заголовки, URL-адресу, футер, посилання та внутрішню перелінковку, файл robots.txt, файл sitemap.xml, файл .htaccess; встановлювати SSL-сертифікат; управляти поведінковими факторами; оптимізувати соціальні сигнали; оптимізувати зовнішні посилання на сайт.

Рекомендована література

 1. Ашманов И. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах (+CD) . – 3-е изд. / И. Адамов, А. Иванов. – Санкт-Перербург: Питер, 2011. – 464 с.
 2. База знаний. SEO AKADEMIYA. URL: https://seo-akademiya.com/baza-znanij/
 3. Белз О. SEO-оптимізація сайтів вишів України // Формування ринкової економіки. – 2018. – Вип. 39. – С. 3–8.
 4. Белз О. Вплив соціальних сигналів на рейтинг сайтів // Інтелект ХХІ. – 2018. – №1. – С. 189–193.
 5. Белз О. Г. Основи електронного бізнесу: навч. посіб / Олександра Белз / Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 176 с.
 6. Белз О. Ефективність інтернет-реклами в Україні // Сучасні щляхи стабілізації фінансово-економічного стану країни: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26–27травня 2017 р.) / ГО «Львівська економічна фундація»: у 2 ч. – Львів: ЛЕФ, 2017. – Ч. 2– С. 96–99.
 7. Белз О. Інтернет-просування освітніх послуг класичними університетами України // Економіка та суспільство. – 2017. – № 10. – С. 866–871. – URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/147.pdf
 8. Белз О. Позиціонування сайтів вишів України в мережі Інтернет // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». – Львів: Видавництво «Левада», 2017. – С. 188–191.
 9. Блог Serpstat. URL: serpstat.com/blog/
 10. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Оптимізація сайтів» / [Уклад. Олександра Белз]. – Львів, економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – 26 с.
 11. Яковлев, А. А., Ткачев В. Г. Раскрутка сайтов: основы, секреты, трюки. – 5-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2015. – 352 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус