Оптимізація сайтів (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Белз О. Г.ЕКі-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКі-31сдоцент Белз О. Г.

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з основами пошукової оптимізації (SEO-оптимізації), тобто з методами створення сайту і його контенту максимально релевантним як для пошукових систем, так і для користувачів. Дисципліна дає ґрунтовні теоретичні знання i практичні навики методики коригування HTML-коду, вдосконалення структури сайту, наповнення сайту контентом, контролю зовнішніх чинників відповідно до вимог алгоритму пошукових систем з метою покращення позицій сайту в результатах пошуку цих систем за певними запитами користувачів.

Завдання: оволодіння студентами технологією удосконалення сайтів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: переваги та недоліки SEO-оптимізації; поняття фільтрів пошукових систем; методи білої, сірої та чорної SEO-оптимізації; чинники покращення юзабіліті сайтів;

вміти: проводити аналіз конкурентів; будувати семантичне ядро сайту та розробляти контент-план; будувати прототипи сайту; оптимізувати тег title, метатеги, заголовки, URL-адресу, футер, посилання та внутрішню перелінковку, файл robots.txt, файл sitemap.xml, файл .htaccess; встановлювати SSL-сертифікат; управляти поведінковими факторами; оптимізувати соціальні сигнали; оптимізувати зовнішні посилання на сайт.

Рекомендована література

 1. Belz, O. Use of Schema.org micro-markup in e-commerce projects / O. Belz // Three Seas Economic Journal. – 2022. – 3(4). – P. 1-6. – Mode of access: https://doi.org/10.30525/2661-5150/2022-4-1.
 2. SEO-просування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hostiq.ua/blog/ukr/seo-optimization.
 3. The Ahrefs Blog. Expand your SEO and marketing knowledge with detailed tutorials and case studies [Electronic resource]. – Mode of access: https://ahrefs.com/blog.
 4. База знаний. SEO AKADEMIYA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://seo-akademiya.com/baza-znanij.
 5. Белз О. SEO-оптимізація сайтів вишів України / О. Белз // Формування ринкової економіки. – 2018. – Вип. 39. – С. 3–8.
 6. Белз О. Вплив соціальних сигналів на рейтинг сайтів / О. Белз // Інтелект ХХІ. – 2018. – №1. – С. 189–193.
 7. Белз О. Г. Інтернет-інструменти в маркетингу / О.Г. Белз // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2019. – Вип. 56. – С.316-324.
 8. Белз О. Г. Основи електронного бізнесу: навч. посіб / Олександра Белз. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 176 с.
 9. Белз О. Інтернет-просування освітніх послуг класичними університетами України / О. Белз // Економіка та суспільство. – 2017. – № 10. – С. 866–871. – Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/journals/10_ukr/147.pdf.
 10. Блог Serpstat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://serpstat.com/ru/blog.
 11. Гнилякевич-Проць І. Оцінювання ефективності оптимізації та просування вебсайту за трафіковими та конверсійними технологіями / І. Гнилякевич-Проць, С. Зінькова // Підприємництво та інновації. – 2022. – (24), – С. 77–82. – Режим доступу: https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.12.
 12. Зелений О. П. Використання технології теплових карт для покращення юзабіліті сайтів. Поліграфічні, мультимедійні та web-технології: колективна монографія / О. П. Зелений, В. П. Ткаченко, Ж. В. Дейнеко. – Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2021. – С. 106–123.
 13. Павленко Ю.С. Пошукова оптимізація, технології та сервіси веб-аналітики : конспект лекцій [Електронний ресурс] / Ю.С. Павленко; ВНУ імені Лесі Українки. –Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2022. – 51 с. – Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21864.
 14. Пономаренко І. В. Інструмент Інтернет-маркетингу – SEO-оптимізація сайту підприємства / І. В. Пономаренко, А. С. Сапян // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент. – 2021. – № 25. – С. 84-89. – Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19669.
 15. Санкції та фільтри від Google та рекомендації щодо виходу з них [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wedex.com.ua/blog/canktsiyi-ta-filtri-vid-google-ta-rekomendatsiyi-shhodo-vihodu-z-nih.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус