Організаційна поведінка (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Сенишин О. С.ЕКМ-31с, ЕКі-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКМ-31с
ЕКі-31с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни є опанування специфічних прийомів та інструментів управління поведінкою індивіда в організації; формування навичок раціональної організації роботи індивіда в організації; набуття умінь аналізу групової та міжгрупової динаміки в організації, формування ефективної командної роботи в організації та набуття умінь розробки напрямків розвитку організаційної культури та опанування інструментів управління організаційним розвитком.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • сутність основних понять і категорій організаційної поведінки;
  • методики використання базових інструментів управління поведінкою;
  • базові інструменти управління поведінкою людей на індивідуальному, груповому та організаційному рівнях;
  • вміти:
  • розробляти механізм формування функціональної поведінки працівників організації;
  • обирати ефективний стиль лідерства;
  • використовувати сучасний інструментарій в управлінні поведінкою людей в організації;
  • здійснювати моніторинг ефективності та результативності діяльності організації, груп, індивідів.