Організація виробництва (6.030504 “Економіка підприємства”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Максимець Ю. В.ЕКп-41с, ЕКп-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКп-41сдоцент Максимець Ю. В.
ЕКп-42сдоцент Максимець Ю. В.

Опис курсу

Метою вивчення курсу «Організація виробництва» є оволодіння основними принципами та методами організації промислового виробництва, набуття необхідних практичних навиків застосування набутих теоретичних знань.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація виробництва» є розгляд суті, цілей та завдань організації виробництва, особливостей виробничих та технологічних процесів, поняття та структури виробничої системи; організаційних типів виробництва; розрахунок тривалості виробничого циклу; вивчення методів організації виробництва; просторового розташування елементів виробництва, його технічного обслуговування та регулювання; організації та нормування трудових процесів; комплексної технічної підготовки виробництва; формування якості і забезпечення конкурентоспроможності продукції (послуг); оперативного управління виробництвом.