Основи організації бізнесу (ДВВС на 2021-2022 н.р)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3доцент Прокопович-Павлюк І. В.

Опис курсу

«ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ»

Семестр: 3
Викладач: к.е.н., доц. Прокопович-Павлюк Ірина Володимирівна
Кафедра: статистики
Короткий опис дисципліни: У межах вивчення курсу «Основи організації бізнесу» ви дізнаєтесь про види та форми бізнесу, як створити підприємство з «нуля», про порядок та які документи потрібні для реєстрації бізнесу, яку форму оподаткування обирати, як ефективно управляти ресурсами бізнесу, як досліджувати діяльність конкурентів. Під час освоєння курсу ви навчитесь визначати ефективні напрями діяльності, розробляти бізнес-плани, оцінювати ефективність організації управління персоналом, виробничими та фінансовими ресурсами, укладати комерційні угоди, визначати ризики та оцінювати ефективність бізнес-процесів.
Адреса курсу в системі Moodle Університету:
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3799 (для зареєстрованих слухачів)

Рекомендована література

Основна
1. Мельников А.М., Коваленко О.А., Пундяк Н.Б. Основи організації бізнесу: навч. посібник. Під заг. Ред. А.М. Мельникова. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 200 с.
2. Кубіній Н.Ю. Основи бізнесу: навчальний посібник/ Н.Кубіній. – Ужгород, 2013. – 204с.
3. Тіханова Т.Ю. та ін. Основи бізнесу. Одеса, 2007 р. 188 с.
4. Доброва Н.В., Осипова М.М. Основи бізнесу: навч. посібник. Одеса: ФОП Бондаренко, 2018 р. 305 с.
Допоміжна
5. Мазнєв Г.Є., Лагода Т.О., Піпіна Т.Є., Півень А.В. Організація агробізнесу та підприємництва: навч. посібник для підготовки до здачі модулів. Ч.1. Харків, 2012. 129 с.
6. Матковський та ін. Бізнес-статистика: навч. посібник. Київ: Алерта, 2016 р. 280 с.
7. Орлова К.Є. Управління бізнесом: підручник. [Електронне видання]. Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка». 2019 р. 319 с
8. Підприємницька діяльність та агробізнес. За ред проф. М.М. Ільчука. Київ: Вища освіта, 2006 р. 545 с.
9. Податковий кодекс України. [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.: www.www.rada.gov.ua.
10. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Закон України вiд 04.02.2009 № 913-VI. [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.: www.www.rada.gov.ua.

Матеріали

Усі навчальні матеріали (презентації лекцій, завдання для практичної та самостійної роботи знаходяться на платформі електронного навчання Університету Moodle за посиланням: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3799 (для зареєстрованих слухачів)

Силабус:

Завантажити силабус