Податкова звітність і статистика державних фінансів (Ект)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Марець О. Р.ЕКТ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКТ-41сдоцент Марець О. Р.

Опис курсу

Податки та податкова звітність – невід’ємна частина господарського життя країни. Особливістю чинної нині податкової системи є велика кількість нормативних актів та висока інтенсивність зміни податкового поля. Це зумовлює необхідність набуття навиків орієнтуватись у податковому законодавстві, щоб правильно обчислювати податки та заповнювати звітність. На макроекономічному рівні сукупність податків є наповненням державного бюджету. Вміння аналізувати макроекономічні пропорції та виявляти закономірності за допомогою статистичних методів необхідне для прийняття рішень.

Рекомендована література

  1. Матковський С.О. Теорія статистики: навч. посібник / С.О. Матковський, О.Р. Марець. – К.: Знання, 2010. – 534 с.
  2. Податковий кодекс України від 01 грудня 2010 р. № 2755-VI.
  3. Порядок обліку платників податків і зборів, затв. наказом Мінфін України від 09.12.2011 № 1588.
  4. Про Державний бюджет України на 2016 рік. Закон України від 25.12.2015 № 928-VIII.
  5. Наказ МФУ від 20.10.2015 № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств».
  6. Наказ МФУ від 13.01.2015 № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку».
  7. Наказ МФУ від 28.01.2016 № 21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість».

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму