Прогнозування і планування господарської діяльності

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Сенишин О. С.ЕКМ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКМ-41с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення і засвоєння студентами економічного факультету загальних теоретичних, методичних і практичних положень, які є основою розкриття змісту поданого навчального курсу. Аналіз закономірностей макроекономічного державного планування. Вивчення основ бізнес-процесів на підприємстві.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • методичні та організаційні основи систем планування та прогнозування діяльності організації;
  • концептуальні засади прогнозування та планування бізнес-процесів на підпрємстві;
  • особливості прогнозування та планування виробничої програми підприємства.
  • вміти:
  • використовувати методичні та організаційні основи бізнес-планування у практичній діяльності;
  • правильно планувати та прогнозувати бізнес-процеси на підприємстві.