Ринок банківських металів

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Войтович Л. М.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКБМ-51сдоцент Войтович Л. М.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

розкриває зміст і особливості ринку банківських металів, розмежовує поняття «банківських металів», «дорогоцінних металів»; види та класифікацію ринку банківських металів; особливості ціноутворення на ринку банківських металів; ризики на ринку банківських металів та методів їх мінімізації; елементи інвестування у банківські метали. Нині для банківського бізнесу все актуальнішим стає вивчення розвитку, регулювання та функціонування ринку банківських металів, який є складовою фінансового ринку.

 

 

Результати навчання:

  • знати:

історичні аспекти виникнення ринку банківських металів; принципи та основні завдання ринку банківських металів; учасників ринку банківських металів; функціональний аналіз основних учасників ринку банківських металів; форми організації ринку дорогоцінних металів; основні класифікаційні ознаки ринку банківських металів; сутність та види ризиків на ринку банківських металів; дохідність фінансових інструментів; методи мінімізації ризиків на ринку банківських металів.

  • вміти:

критично оцінювати ринок банківських металів відповідно до функцій учасників; охарактеризувати структуру ринку банківських металів та виділяти основні елементи; класифікувати ринок банківських металів; аналізувати місце та роль держави на ринку банківських металів; розмежовувати поняття «банківське регулювання», «банківський нагляд», «банківський контроль»; виділяти основні елементи державного регулювання ринку банківських металів.