Соціально-економічне прогнозування

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
636доцент Сенишин О. С.ЕКМ-31с, ЕКМ-32с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є засвоєння основних методів прогнозування соціально-економічних процесів.
Завданням дисципліни є розуміння ролі прогнозування в економіці та управлінні, виявлення ймовірних шляхів і результатів майбутнього розвитку явищ і процесів.

Предметом дисципліни “Соціально-економічне прогнозування” є закономірності та тенденції розвитку соціально-економічних процесів і стан їх в майбутньому, які необхідно досліджувати і знати.

 

 

Результати навчання:

 • знати:
 • основні методи, що їх застосовують у процесі прогнозування;
 • основи методології застосування екстраполяційних методів прогнозування;
 • критерії точності та надійності прогнозів;
 • методи верифікації результатів прогнозування.
 • комп’ютерні технології прогнозування;
 • пріоритетні дослідження українських науковців-прогнозистів
 • вміти:
 • оцінювати точність та надійність прогнозів;
 • аналізувати динамічні ряди з точки зору оцінки наявності певної тенденції розвитку економічного процесу і можливості побудови якісного і надійного прогнозу.
 • визначати можливі траєкторії розвитку процесу в кількісних і якісних параметрах;
 • здійснювати оцінку ресурсів, необхідних для розглянутих варіантів розвитку соціально-економічного процесу.

Рекомендована література

 1. Воронкова В.Г. Соціально-економічне прогнозування: навч. посібник / В.Г.Воронкова. – К. : Професіонал, 2008. – 643 с.
 2. Яцура В.В. Соціально-економічне прогнозування: навч. посібник / В.В. Яцура, О.С. Сенишин, М.О. Горинь. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, – 412  с.
 3. Глівенко С.В. Економічне прогнозування: навч. посібник / С.В. Глівенко, М.О. Соколов, О.М. Теліженко. – Суми: Університетська книга, 2004.