СЕП РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
490професор, професор Сенишин О. С.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання принципово нових обґрунтованих підходів до нагального вирішення поставлених перед економікою країни завдань, передусім до здійснення конкретних, глибоко продуманих, ефективних, практичних кроків у сфері соціально-економічного прогнозування на шляху до утвердження України як рівноправного та невід’ємного елемента у світовій спільноті. Тому у курсі особливу увагу приділено використанні сучасної наукової методології дослідження соціально-економічного прогнозування в реальній практиці функціонування продовольчого сектора України, причому саме тієї, яка вже може відігравати роль необхідного методичного інструменту за вирішення складних господарських проблем та розроблення й ухвалення ефективних управлінських рішень, пов’язаних як з продовольчою, так і з національною безпекою загалом.

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого сектора» є вивчення і засвоєння студентами економічного факультету загальних теоретичних, методичних і практичних положень, які є основою розкриття змісту навчального курсу „Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого сектора”. Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого сектора» є: –   вивчення основних теоретико-методологічних засад формування системи СЕП; –   аналіз закономірностей макроекономічного державного планування; –   засвоєння методичних та організаційних основ бізнес-планування; –   дослідження категорії криз у контексті соціально-економічного прогнозування; –   вивчення методики дослідження соціально-економічного прогнозування ПК як організаційно-управлінської системи; –   аналізування процесів прогнозування ПК соціально-економічного розвитку регіонів; –   вивчення світового досвіду державного регулювання розвитку агропродовольчого комплексу та перспективи його застосування в Україні; –   застосування економіко-математичного моделювання при прогнозуванні розвитку вітчизняного продовольчого комплексу.

Рекомендована література

 Основна література: 1. Яцура В. В., Сенишин О. С., Горинь М. О. Соціально-економічне прогнозування: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 412  с. 2. Сенишин О. С. Социально-економческая оценка продовольственного комплекса Украины : [монография ] / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. – Germany: LAP LAMBERT Academic Pablishing, 2014. – 130 с. 3. Сенишин О. С. Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого комплексу України : [монографія ] / О. С. Сенишин. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – 472 с. 4. Сенишин О. С. Економіко-математичний інструментарій підвищення ефективності розвитку продовольчого ринку регіону / О. С. Сенишин, Н. О. Дзюбенко // Соціально-економічний розвиток регіону : стан та перспективи : [монографія] / за ред. М. О. Горинь, О. С. Сенишин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – С. 79-122. Додаткова література: 1.     Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. 2.     Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування та планування: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. 3.     Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. – К.: КНЕУ, 2001. 4.     Мінченко М.В., Чижов Л.П., Фролков А.В. Планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів: Підручник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. 5.     Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. – К.: Поліграфкнига, 1998. 6.     Пашута М.Т., Калина А.В. Прогнозування та макроекономічне планування: Навч. Посібник. – К.: МАУП, 1998. 7.     Планування та прогнозування в умовах ринку. – Навчальний посібник / Під ред. В.Г. Воронкової. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. 8.     Прогнозування та розробка програм. Методичні рекомендації / За ред. В.Ф. Беседіна. – К.: Науковий світ, 2000. 9.     Равікович Є.І., Присенко Г.В. Макроекономічне прогнозування: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. 10. Сенишин О. С. Економіко-математичний інструментарій підвищення ефективності розвитку продовольчого ринку регіону / О. С. Сенишин, Н. О. Дзюбенко // Соціально-економічний розвиток регіону : стан та перспективи : [монографія] / за ред. М. О. Горинь, О. С. Сенишин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – С. 79-122. 11. Сенишин О. С. Соціальний розвиток українського села як передумова досягнення сталого економічного розвитку країни / О. С. Сенишин // Актуальні проблеми розвитку економіки України : [монографія] / під ред. Р. І. Тринька, Я. С. Піцура. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – С. 204-233. 12. Сенишин О. С. Світовий досвід державної підтримки розвитку агропродовольчого комплексу: методика та перспективи його застосування в Україні / О. С. Сенишин, Л. М. Томаневич // Актуальні проблеми розвитку економіки України : [монографія] / під ред. Р. І. Тринька, Я. С. Піцура. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – С. 117–137.

Матеріали

МОНОГРАФІЯ_СЕП розвитку продовольчого комплексу України_СЕНИШИН О.С.ПІДРУЧНИК_ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ_Сенишин, Горинь, Кундицький

Силабус: Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого комплексу

Завантажити силабус

Силабус: Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого комплексу

Завантажити силабус

Силабус: Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого комплексу

Завантажити силабус