Статистичне забезпечення маркетингу (спеціальність “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Прокопович-Павлюк І. В.ЕКН-31с, ЕКН-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКН-31сдоцент Прокопович-Павлюк І. В.
ЕКН-32сдоцент Прокопович-Павлюк І. В.

Опис курсу

Мета дисципліни – опанування студентами методології статистичного дослідження в маркетингу, пов’язаного зі збором інформації про маркетингове середовище, її аналізом та прогнозуванням розвитку об’єкта маркетингу. Предмет вивчення – кількісна сторона масових явищ і процесів, які відбуваються на ринках продукції, сировини, капіталів і робочої сили, методологія розрахунку і аналізу найважливіших показників, які використовуються у практичній роботі маркетингових служб, сучасні методи обробки та аналізу маркетингової інформації.

Рекомендована література

  1. Липчук В.В. Маркетинг та його статистичне забезпечення: Навчальний посібник/ В.В. Липчук-Львів: Вид. «Сполом», 2000 р.
  2. Статистика ринків. Підручник/наук.ред.Парфенцева Н.О..-К.:ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2007.-863 с.
  3. Статистичне забезпечення маркетингу: навч. посібник.[ В.Б. Заходжай, Л.В. Романова, Н.А.Головач та ін. ]; під кер. та наук. ред. В.Б.Захожая. – К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2015 р. – 400 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму