Статистичний аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності (спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Економічна аналітика та бізнес-статистика”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7доцент Полюга Д. М.ЕКТ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7ЕКТ-41сдоцент Полюга Д. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна
«Статистичний аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності»
Анотація дисципліни

Семестр: 7
Викладач: Полюга Дарія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики економічного факультету
Кафедра: статистики
Короткий опис дисципліни: Курс «Статистичний аналіз інноваційної та інвестиційної діяльності» охоплює теоретичні та практичні основи знань про концепції, поняття, методи і підходи, які використовуються в світовій практиці з аналізу та управління інноваційно-інвестиційною діяльністю; висвітлює прикладні засади кількісної оцінки тенденцій зміни показників в управлінні інноваційною та інвестиційною діяльністю на макрорівні.
Курс присвячено формуванню практичних навичок застосовування статистичних методів в аналізі інвестиційної та інноваційної діяльності, в аналізі та оцінці фінансового, реального, інноваційного та іноземного інвестування, в аналізі доцільності реалізації інвестиційних проектів в умовах невизначеності.
Курс формує такі компетентності:
– здатність виділяти найважливіші проблеми, пов’язані з управлінням інноваційно-інвестиційною діяльністю;
– готовність до визначення основних методів оцінки ефективності інвестицій, способів і засобів залучення ресурсів для їх реалізації та механізм управління інвестиційними проектами;
– готовність аналізувати та економічно обґрунтовувати організаційні інноваційні рішення;
– здатність виконувати статистичний аналіз, виявляти резерви підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності.

Силабус:

Завантажити силабус