Статистика в бізнесі (051 “Економіка”, спеціалізація – “Економіка та правове регулювання в бізнесі”)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Вільчинська О. М.ЕКю-21с, ЕКю-22с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКю-21сдоцент Вільчинська О. М., Квак С. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКю-21сдоцент Вільчинська О. М.

Опис курсу

Завдання надати базові знання, що необхідні для ймовірнісно-статистичного аналізу соціальних явищ (процесів); формування знань, умінь і навиків, необхідних для успішної дослідницької та аналітичної роботи в сучасних сферах соціально-економічної та управлінської діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні терміни, визначення та поняття статистики в бізнесі;
 • принципи оцінювання параметрів невідомого розподілу генеральної сукупності;
 • принципи перевірки статистичних гіпотез;

вміти:

 • формулювати і розвязувати різні статистичні задачі прикладного характеру, оцінювати невідомі параметри розподілів і перевіряти гіпотези про відповідність теоретичним розподілам, про рівність параметрів.
 • працювати з компютером та здійснювати пошук необхідної інформації, обробляти масиви даних
 • представляти отримані результати у вигляді таблиць, графіків, аналітичного матеріалу та коректно їх інтерпретувати

Рекомендована література

 1. Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., Вдовин М. Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.] – К: Алерта, 2016. 280 с.
 2. Матковський С.О, Марець О.Р. Теорія статистики: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2010. – 534 с.
 3. Барковський В. В., Барковська Н. В., Лопатін О. К. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 448 с.
 4. Василенко О. А., Сенча І. А. Матемачно-статистичні методи аналізу у прикладних дослідженнях: навч. посіб. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 166 с.
 5. Гончаренко Я. В. Теорія ймовірностей і математична статистика. Практикум – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – 145 с.
 6. Зайцев Є. П. Теорія ймовірностей і математична статистика. – Київ : Алерта, 2013. – 440 с.
 7. Чорней Р. К. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики. – Київ, 2006. – 328 с.

Матеріали

Всі матеріали доступні зареєстрованим користувачам на платформі дистанційного навчання

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2642

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус