Статистика для спеціальності “Туризм”

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Панчишин Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

У навчальному курсі “Статистика” розглядаються питання про прийоми збору та
оброблення статистичної інформації про явища та процеси, її аналіз з допомогою
узагальнюючих статистичних показників, дослідження структури та структурних зрушень,
оцінка варіації у досліджуваних явищах, встановлення закономірностей розвитку масових
процесів та явищ, виявлення тенденцій їх розвитку.

Рекомендована література

1. Вдовин М.Л. Статистика: тести, задачі та завдання для самостійної роботи.
Практикум / М.Л. Вдовин, Т.В. Панчишин. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. –
99с.
2. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з курсу „Статистика‖
Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. –70с.
3. Практикум з навчальної дисципліни ―Статистика‖ Навч. посіб. / [ Матковський
С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін. ]; за ред. С.О. Матковського. – Львів: Видавництво
ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 215с.
4. Статистика Навч. посіб. / Матковський С.О., Вдовин М.Л., Панчишин Т.В.– Львів:
Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 344с. (гриф 1/11 4567 від 1.06.2010р.)
5. Статистика: засоби діагностики знань: навч. посіб. / [ Матковський С.О., М. Л.
Вдовин, Гринькевич О.С. та ін.]; за ред..С.О. Матковського.- : Навч. посіб.- Львів: Новий світ
– 2000, 2012. – 216с.

Матеріали

Матеріали курсу доступні на платформі дистанційного навчання

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=398

(доступно для зареєстрованих слухачів)

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус