Статистика і облік у сільському господарстві (Ект)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Прокопович-Павлюк І. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Мета дисципліни – розвинути знання, уміння і навики ведення первинної документації з обліку та статистичного оцінювання наявних ресурсів та результатів діяльності у сфері сільського господарства. Предмет вивчення – явища і процеси, які відбуваються у сільському господарстві; дослідження кількісного виразу закономірностей розвитку сільськогосподарського виробництва за конкретних умов місця і часу.

Рекомендована література

  1. Мармоза І.Т. Практикум із сільськогосподарської статистики. Навч. посібник/ І.Т. Мармоза, 2005. – 449с.
  2. Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України. Підручник / В.Я Плаксієнко, Л.М. Пісьмаченко, Є.І. Рябий/ за ред. В.Я Плаксієнка. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 490 с.
  3. Свідерський Є.І. Облік у галузях економіки. Навчальний посібник/ Є.І. Свідерський – К.: КНЕУ, 2005. – 233 с.
  4. Чекотовський Е.В. Основи статистики сільського господарства. Навч. посібник/ Е.В. Чекотовський – К., 2001.– 432с.