Статистика і аналіз бізнес-середовища (підготовка бакалаврів за ОП «Економічна аналітика та бізнес-статистика»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Гринькевич О. С.ЕКт-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКт-31сдоцент Гринькевич О. С.

Опис курсу

Мета курсу – опанування студентами статистичної методології аналізу бізнес-середовища на національному і галузевому рівнях та практичних навичок її застосування для аналізу бізнес-середовища суб’єктів господарювання.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус