Статистика підприємства (спеціальність 051 “Економіка” спеціалізація “Економічна аналітика та бізнес-статистика”, спеціальність “Облік і аудит”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Прокопович-Павлюк І. В.ЕКо-31с, ЕКо-32с
632доцент Прокопович-Павлюк І. В.ЕКтС-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКо-31сдоцент Прокопович-Павлюк І. В.
ЕКо-32сдоцент Прокопович-Павлюк І. В.
616ЕКтС-11сдоцент Прокопович-Павлюк І. В.

Опис курсу

Мета дисципліни – розвиток знань, умінь та навиків статистичного оцінювання діяльності підприємств як сукупності економічних одиниць національної економіки країни. Предмет вивчення – кількісна сторона масових явищ і процесів, які виражаються у сукупності економічних відносин, пов’язаних зі створенням та розвитком підприємств, виробництвом та реалізацією ними продукції, інвестиційної, інноваційною та іншими видами діяльності.

Рекомендована література

  1. Статистика підприємств: навч. посібник / [С.О. Матковський, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак та ін.]; за ред. С.О. Матковського – К: АЛЕРТА, 2013. – 560 с.
  2. Крамченко Л.І. Економічна статистика: навч. посібник. / Л.І. Крамченко, Н.П. Лутчин, Б.С. Москаль. – Львів: Новий світ – 2000, 2004. – 360 с.
  3. Статистика: навчальний посібник / [С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак] – Львів:  Новий світ-2000, 2009.– 430 с.
  4. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посібник. — 3-тє вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2007. — 668 c.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму