Статистика (спеціальність “Економічна теорія”)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Полюга Д. М.ЕКе-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКе-21сдоцент Полюга Д. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКе-21сдоцент Полюга Д. М.

Рекомендована література

Базова

Навчальні підручники і посібники

 

 1. Акімов О. В. Статистика в малюнках та схемах : [Навчальний посібник] / О. В. Акімов. – К. : ЦНЛ, 2007. – 168 с.
 2. Бек В. Л. Теорія статистики: курс лекцій : [Навчальний посібник] / В. Л. Бек. – К. : ЦНЛ, 2003. – 412 с.
 3. Вашків П.Г., Пастер ПЛ., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Теорія статистики: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2001. – 320 с.
 4. Горкавий В. К. Статистика : [Навчальний посібник] / В. К. Гаркавий. – К. : ЦНЛ, 2012. – 608 с
 5. Лугінін ОС Статистика: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 608 с.
 6. Мазуренко В.П. Теорія статистики: Навчальний посібник – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – 232 с.
 7. Мармоза А.Т. Практикум з математичної статистики: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 264 с.
 8. Мармоза А.Т. Практикум з статистики: Навчальний посібник. – К: Кондор, 2005. – 512 с.
 9. Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики: Навчальний посібник. – 3- е видання, виправлене. К: Ельга, Ніка – Центр, 2007. – 348 с.
 10. Мармоза А.Т. Статистика: Підручник. – К: Ельга, КНТ, 2009. – 896 с.
 11. Мармоза А.Т. Теорія статистики: Навчальний посібник. – К: Ельга, Ніка – Центр, 2003. – 392 с.
 12. Опря А. Т. Статистика. Математична статистика. Теорія статистики : [Навчальний посібник] / А. Т. Опря. – К. : ЦНЛ, 2005. – 496 с.
 13. Опря А. Т. Статистика: [Навчальний посібник] / А. Т. Опря. – К.: ЦНЛ, 2012. – 448 с.
 14. Практикум по теории статистики: Учебное пособие / Под ред. P.A. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 416 с.
 15. Статистика. Підручник / С.С. Герасименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.
 16. Теория статистики: Учебник. Под ред. P.A. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.
 17. Тарасенко Т.О. Статистика: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.
 18. Ткач Є.І. Загальна теорія статистики: Підручник. – Тернопіль.: Лідер, 2004. – 388 с.

 

Іноземні видання:

 

 1. Statistics in Plain English, Third Edition 3rd Edition/ Taylor and Francis Group, LLC/ Timothy C. Urdan – 2010 – 205p.
 2. OpenIntro Statistics Third Edition/ David M. Diez, Christopher D. Barr, Mine Cetinkaya-Rundel – 2015 – 436р. [Електронний ресурс] – Режим доступу з: https://drive.google.com/file/d/0B-DHaDEbiOGka3doYmRQLXl6X0U/view
 3. STATISTICS / TAMILNADU TEXTBOOK CORPORATION / Tmt. V.Varalakshmi, Tmt. N.Suseela, Thiru G.Gnana Sundaram, Tmt.S.Ezhilarasi, Tmt. B.Indrani – 2005 – 264p.

 

Додатковими джерелами інформаційних ресурсів вивчення дисципліни  є веб-сайти:

 

 1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу з: http://www.ukrstat.gov.ua
 2. Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс] – Режим доступу з: http://www.stat.lviv.ua
 3. Інститут економіки і прогнозування НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.ief.org.ua
 4. Бібліотека імені В.Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua
 5. Міжнародний статистичний проект грамотності (the International Statistical Literacy Project(ISLP)) під егідою Міжнародної асоціації статистичної освіти (the International Association for Statistical Education(IASE))  [Електронний ресурс]. – Режим доступу з:  http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2012-2013.php
 6. Міжнародний інститут статистичної освіти (США)[Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.statistics.com/
 7. Міжнародний блог статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу з:  https://blogstats.wordpress.com/
 8. Світ Статистики[Електронний ресурс]. – Режим доступу з:  http://www.worldofstatistics.org/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму