Страховий менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Яворська Т. В.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКБМ-51спрофесор Яворська Т. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

оволодіння знаннями з реалізації управлінських рішень із комплексу питань, що забезпечують раціональне формування й використання потенціалу страхових компаній при гармонізації фінансових інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу страхових компаній, посередників та держави.

 

Результати навчання:

  • знати:

принципи управління страховою компанією; порядок проектування, реєстрації й ліцензування страхових організацій, зміст державного нагляду за їх діяльністю; методику опрацювання стратегічного плану розвитку страховика; порядок формування резервів у страхових організаціях; умови й способи досягнення підвищення фінансової надійності страхової компанії; умови оподаткування доходів страхових організацій; методи здійснення фінансового моніторингу грошових операцій страховика.

 

  • вміти:

обґрунтувати економічну доцільність створення (реорганізації) страхової організації; визначити місію, цілі й стратегічні завдання страховика; обґрунтувати раціональну структуру компанії; опрацювати бізнес-план страховика;організувати процес бюджетування в страховій компанії