Стратегічне управління (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Чопко Н. С.ЕКМ-42с, ЕКі-41с, ЕКМ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКМ-41сдоцент Чопко Наталія Степанівна
ЕКі-41с

Опис курсу

Результати навчання:

 • знати:
  • місце та роль стратегічного управління в системі управління;
  • причини виникнення і переваги стратегічного управління;
  • відмінності концепції стратегічного менеджменту;
  • основні методологічні підходи до стратегічного управління;
  • особливості використання стратегічного управління на підприємствах різних форм власності;

  практичні результати застосування стратегічного менеджменту на українських підприємствах.

 • вміти:
  • застосовувати методи побудови технологічного процесу стратегічного управління;
  • формувати місії, цілі, стратегії та «стратегічний набір»;
  • розробляти стратегічні плани різного рівня в організаціях;

  формувати ефективно діючу систему організаційного, фінансово-економічного, соціально-психологічного та інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту.
  Анотація: Передумови розвитку теорії стратегічного управління. Стратегічний менеджмент: підходи до його трактування. Моделі стратегічного управління.Вибір системи управління для підприємства. Сучасні критерії оцінювання ефективності стратегічного управління. Формування стратегічного мислення менеджерів та принципи стратегічної діяльності на підприємстві. Сутність стратегічного мислення. Основні етапи стратегічного управління: цілевстановлення; стратегічний аналіз; стратегічний вибір; стратегічне планування; впровадження і виконання стратегії, оцінка виконання стратегії та вироблення стратегічних коректив.

Рекомендована література

 

 1. Тертичка В. В. Стратегічне управління: підручник / В. Тертичка.–
  Київ: «К.І.С.», 2017. – 932 с.
 2. Стратегічне управління: Навч. посібник / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко,
  О.В. Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 272 с.
 3. Стратегічне управління корпораціями : навч. посібник / Л. І. Скібіцька, В. В. Матвеев, В. І. Щелкунов, С. М. Подреза. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 480 с.
 4. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни «Стратегічне управління» для студентів економічного факультету / Упоряд.: Яцура В.В., Чопко Н.С. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 48 с.

Матеріали

Курс «Стратегічне управління» в системі Moodle

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: 2022

Завантажити силабус

Силабус: 2023

Завантажити силабус