Стратегічний аналіз діяльності підприємства (073 “Менеджмент”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Чопко Н. С.ЕКМ-41с, ЕКі-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКМ-41с
ЕКі-41с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Зміст та завдання стратегічного аналізу, сфера його застосування. Методи стратегічного аналізу середовища підприємства. Системи стратегічного вимірювання досягнутих результатів діяльності підприємства.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • концептуальні засади стратегічного аналізу;
  • методи, прийоми, показники стратегічного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, його конкурентних позицій;;
  • основи організації та проведення стратегічного аналізу на підприємстві, методику його виконання;
  • вміти:
  • визначати методи та інструменти стратегічного аналізу за етапами стратегічного процесу, а також відповідно до специфіки проблеми та ситуації;
  • ефективно використовувати систему інформаційного забезпечення стратегічного аналізу;
  • обґрунтовувати вибір альтернативного варіанту стратегії підприємства на основі визначення відповідних методів.