Стратегічний маркетинг

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Кузик О. В.ЕКНМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
124ЕКНМ-61сдоцент Кузик О. В.

Опис курсу

Стратегічна орієнтація маркетингу виникла і швидко розповсюджувалась у світовій практиці з кінця 60-х – початку 70-х років XX століття. Попри широке вивчення маркетингу досі значна кількість підприємств до кінця не розуміють стратегічної, довготривалої цінності маркетингової діяльності.

Ключовим у діяльності стратегічного маркетингу є направлення підприємства на привабливі економічні можливості, тобто на ті, що адаптовані до її ресурсів і ноу-хау, забезпечують її потенціал для зростання та рентабельності. Окрім того, стратегічний маркетинг є чинником економічної демократії, тому що створює систему, яка: прислухається до голосу покупця; орієнтує інвестиції та виробництво на передбачувані потреби; враховує різноманітність потреб через сегментацію ринків; стимулює інноваційну та підприємницьку діяльність.

Вивчення особливостей стратегічного маркетингу, спрямованого на довготривалий ефект маркетингової діяльності крізь призму всестороннього задоволення потреб споживачів, є питанням особливо актуальним сьогодні. Важливим для кожного студента (майбутнього маркетолога) є знання і розуміння як, використовуючи маркетингові стратегії, завоювати нові ринки, забезпечити корпоративне зростання, створити стабільні конкурентні переваги, покращити імідж компанії і, як наслідок, максимізувати доходи власників та акціонерів.

Реалізувати це все можливо лише за умови розроблення та впровадження маркетингової стратегії, що ґрунтується на глибокому розумінні ринку з метою визначення конкурентного положення, яке можна захистити, й яке опирається на неперервний процес навчання та підвищення цінності для клієнтів. Завдання маркетологів тут – навчитись успішно управляти впровадженням маркетингової стратегії та всіма процесами, що стоять за цим в плані зміни організації.

Мета курсу “Стратегічний маркетинг” – засвоєння теоретико-методологічних знань щодо маркетингових стратегій і формування практичних навичок щодо стратегічного аналізу умов конкуренції, управління стратегічною маркетинговою діяльністю підприємства, досягнення стратегічних маркетингових цілей підприємства з урахуванням ринкових вимог і його можливостей.

Завдання дисципліни:

 • вивчення сутності й сфери стратегічного маркетингу;
 • ознайомлення студентів з методологічними основами стратегічного маркетингу;
 • вивчення змісту маркетингового середовища та його впливу на стратегічну діяльність підприємства;
 • набуття вмінь маркетингового стратегічного аналізу і проектування маркетингових стратегій;
 • здобування практичних навичок управління діяльністю сучасної фірми на основі принципів стратегічного маркетингу;
 • здобування умінь у використанні інструментарію стратегічного маркетингу в плануванні й управлінні товарним портфелем підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основні цілі фірми в ринковій економічній системі та способи їх досягнення;
 • місце стратегічного маркетингу в структурі управління фірмою та маркетингом;
 • закономірності поведінки споживачів;
 • методи сегментації та види позиціонування;
 • найбільш поширені моделі управління портфелем бізнесу фірми;
 • сучасні стратегічні можливості та напрямки реального зростання діяльності фірми;
 • процедури здійснення систематичного і постійного аналізу потреб і вимог ключових груп споживачів з метою обґрунтування маркетингових стратегій вибору цільового ринку і стратегій позиціонування товарів;
 • сукупність та особливості маркетингових конкурентних стратегій.

Студенти повинні вміти:

 • аналізувати хід процесів у ринковій економіці, пов’язаних з виробництвом та споживанням товарів;
 • прогнозувати негативні та позитивні наслідки впливу різноманітних факторів на діяльність фірми;
 • визначати цільовий сегмент ринку та будувати позиційні схеми;
 • формувати портфель бізнесу фірми;
 • вибирати найбільш ефективні напрямки зростання фірми;
 • розробити концепцію ефективних товарів і послуг, що дадуть змогу підприємству обслуговувати обрані групи споживачів краще, ніж конкуренти, і забезпечувати підприємству стійкі конкурентні переваги;
 • розробляти маркетингові конкурентні стратегії.

Студенти повинні розуміти:

 • процедуру уточнення місії підприємства та визначення маркетингових цілей;
 • методологію й інструментарій маркетингового аналізу стратегічних позицій підприємства;
 • оцінювання споживчої цінності товару як ключового чинника стратегічного маркетингу;
 • значення інтегрування діяльності всіх структурних підрозділів і служб підприємства у сфері ефективного управління його конкурентоспроможністю в довготривалій перспективі;
 • особливості прийняття стратегічних рішень щодо товарної, збутової, цінової і комунікативної політики підприємства.

Рекомендована література

Кузик О. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія. Навчальний посібник / Олег Кузик. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 240 с.

Матеріали

РобПрограма_СМ_Кузик

МетодСамост_СМ-Кузик

МетодПракт_СМ-Кузик

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус