Сучасні тенденції в маркетингу

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1професор Яворська Т. В.

Опис курсу

Засвоєння аспірантами сучасних форм, концепцій та інструментів маркетингу.

Завдання дисципліни полягає у вивченні:

  • комплексу питань, які розкривають зміст і особливості сучасного маркетингу;
  • особливостей сучасних концепцій маркетингу;
  • видів маркетингових стратегій та стратегічного планування;
  • основних ознак та критеріїв іміджу, ділової репутації та бренду;
  • сутності цифрового маркетингу, його переваг та форм;
  • сучасних маркетингових комунікацій: реклами, інструментів стимулювання збуту, особистого продажу та PR-діяльності;

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус