Системи управління контентом (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Белз О. Г.ЕКі-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКі-41сдоцент Белз О. Г.

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з технологією створення сайтів засобами систем управління контентом. Дисципліна дає ґрунтовні теоретичні знання i практичні навики методики розроблення сайту з основними блоками веб-сторінок, роботи з технологією RSS, захисту сайту від спам-ботів, впровадження заходів по підвищенню продуктивності роботи сайту, розробленого засобами систем управління контентом.

Завдання: вивчення теоретичних і практичних засад розроблення сайтів засобами систем управління контентом.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: поняття, переваги та недоліки систем управління контентом (CMS); особливості кожного виду CMS; особливості та структуру веб-сторінок; поняття DNS та ICANN; особливості кожного виду хостингу; особливості роботи CMS WordPress та CMS Joomla!; можливості функціоналу шаблонів (тем) CMS; можливості функціоналу програм розширення (плагінів) CMS; способи захисту сайтів від спам-ботів; різновиди капчі; шляхи підвищення продуктивності роботи сайтів, створених на CMS;

вміти: формувати основні блоки веб-сторінок; замовляти хостинг та доменні імена; працювати в панелі управління хостингу; розробляти сайти на шаблонних CMS; встановлювати капчу на сайт; Працювати з технологією RSS; працювати з контактними формами та спливаючими вікнами.

Рекомендована література

 1. Авер’янов А. Є. Застосування інформаційної системи управління контентом веб-ресурсу для ведення електронної комерції. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. №10(160). С. 171-174.
 2. Берко А. Ю., Дорош В. М., Чирун Л. В. інтелектуальна система управління контентом сайтів електронного бізнесу. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/jun/3345/0294.pdf
 3. Блог Олександра Парфілова. URL: https://wplovers.pw
 4. Курилов М.А., Терещенко С.В. Классификация систем управления содержимым web-ресурсов и их использование для разработки сайта дистанционного обучения. Искусственный интеллект. 2010. № 3. С. 648–654.
 5. Лановий О. Ф., Кобзев І. В., Калякін С. В. Системи управління контентом і безпека web-сайтів. Системи обробки інформації. 2010. Вип. 3 (84). С. 38–41.
 6. Обзоры расширений Joomla. URL: https://aleksius.com
 7. Офіційний сайт Joomla! URL: https://joomla.org
 8. Офіційний сайт Wix.com. URL: https://uk.wix.com/
 9. Офіційний сайт WordPress. URL: https://wordpress.org
 10. Сайт трастового розробника розширень Joomla! URL: https://www.rsjoomla.com
 11. Титенко С. В. Web-орієнтовані інформаційні системи : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія». Київ : НТУУ «КПІ», 2015. 51с.
 12. Франчук В.М. Адміністрування веб-орієнтованих навчальних комп’ютерних систем: навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. 112 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус