Тайм-менеджмент (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Кохан М. О.ЕКМ-21с, ЕКі-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКМ-21с
ЕКі-21с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Передумови та історія розвитку досліджень в сфері тайм-менеджменту. Теоретична база тайм-менеджменту. Основні категорії тайм-менеджменту. Аналіз витрат часу в системі тайм-менеджменту. Формування цілей як відправна точка управління часом. Планування часу: правила, принципи та методи. Методи реалізації планів. Контроль в тайм-менеджменті. Засоби підвищення ефективності використання часу. Тайм-менеджмент для раціоналістів та ірраціоналістів. Тайм-менеджмент на основі використання біоритмів і особливостей характеру людини.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • основні етапи розвитку управлінської думки в сфері тайм-менеджменту;
 • категоріальний апарат, основні принципи, методи, техніки управління часом;
 • передові концепції формування системи управління часом;
 • основні методи інвентаризації та аналізу власного та організаційного часу;
 • принципи і правила планування часу, визначення власних цілей і розстановки пріоритетів при прийнятті якісних управлінських рішень;
 • організаційні принципи розпорядку дня з урахуванням темпераменту та біоритмів людини;
 • способи підвищення власної ефективності тощо;
 • вміти:
 • використовувати термінологічний матеріал курсу в подальшому навчанні та в майбутній практичній діяльності;
 • формулювати цілі і ставити завдання, пов’язані з реалізацією професійної діяльність менеджера у сфері тайм-менеджменту;
 • моделювати процес прийняття управлінських рішень з урахуванням знань основ теорії і практики тайм-менеджменту;
 • розробляти пропозиції щодо вдосконалення управління сучасної організацією і проектами з урахуванням знань в сфері тайм-менеджменту;
 • виявляти і аналізувати проблемні сфери індивідуального «освоєння» часу;
 • адекватно розподіляти часові ресурси міжособистісної і професійної взаємодії;
 • використовувати отримані знання для подальшого саморозвитку тощо.