Технології побудови корпоративних мереж (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізація “Консолідована інформація”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Мельник Б. К.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
28

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни “Технології побудови корпоративних мереж” є формування теоретичних знань та методів розробки корпоративних інформаційних мереж і систем підтримки прийняття рішень, як їх складової, сучасної інформаційної інфраструктури, а також практичних навичок по застосуванню сучасних інформаційних технологій, які використовуються в менеджменті.

 

Завданням вивчення дисципліни “Технології побудови корпоративних мереж” є:

 • усвідомлення ролі і значущості корпоративних мереж у процесі управління підприємством;
 • ознайомлення з найважливішими теоретичними розробками, експериментальними й прикладними дослідженнями у сфері створення та функціонування корпоративних мереж;
 • підвищення рівня управлінської компетентності майбутніх менеджерів за допомогою формування у студентів знань з основних питань новітніх корпоративних інформаційних технологій та систем підтримки прийняття виважених рішень.

 

Результати навчання:

 

знати:

 • основні положення розробки корпоративних мереж для управління організацією;
 • методи моделювання та алгоритмізації процесів прийняття рішень у корпоративному бізнесі;
 • методології системного аналізу для прийняття рішень у територіально-розподілених системах;

вміти:

 • аналізувати сучасний стан ринку корпоративних систем та методів прогнозування його кон’юнктури;
 • розробляти корпоративні технології для підприємства з метою ефективного управління;
 • використовувати комп’ютерні системи під час обґрунтування та планування корпоративних рішень;
 • проводити економічні розрахунки для корпоративних систем на основі математичного та програмного забезпечення;
 • застосовувати сучасні інформаційні технології для розв’язання задач менеджменту корпоративного значення;

проектувати базові функціональні модулі управління в корпоративній мережі.